Verdens første hvitfisktråler med hydrolyseanlegg


 
 
"Et tilsynelatende lite skritt for rederiet, men et stort skritt for Norge"
Fisketråleren Molnes gjennomgår ombygging på VARD Søviknes og vil være først av sitt slag i verden.  
"Gjennom dette prosjektet har vi ”knallet til” og realisert prosessteknologi som øker verdiskapingen og utbyttet gjennom høyere produktkvalitet. Ikke minst er vi i stand til å hente ut helt nye og høyverdige produkter gjennom ombordprosessert hydrolysert restråstoff", uttaler Tore Roaldsnes i Nordic Wildfish.
"Dette er en treårig drøm som går i oppfyllelse for den biomarine klyngen Legasea", sier klyngeleder Oddvar Skabø. "Fra før har bedriftene i klyngen etablert nye, norske verdikjeder innen omega-3 produkter. Dette prosjektet åpner for at Norge får en global posisjon innen bærekraftig produksjon av marine ingredienser også innen proteiner, som møter markedets krav til produkter som kan forebygge globale livsstilssykdommer".
 
 
 
 
 
Bookmark and Share