Hvordan utvikle et godt FoU-prosjekt


 
 
Forskningsrådet og ÅKP inviterer til FoU-dag 19. mai. Lær mer om hvordan utvikle prosjektideer og strukturere et godt FoU-prosjekt. Ny utlysning i MAROFF.

Tid: 19.mai, kl. 0930 - 1430

Sted: «Statfjord A» på NMK (Rolls Royce Marine)

 
FoU-dag – Hvordan strukturere et godt FoU-prosjekt og nye muligheter i virkemiddelapparatet
Forskningsrådet og ÅKP inviterer i samarbeid med klyngeprosjektene BLUE Maritime Cluster, Legasea og Norwegian Rooms til FoU-dag ved Norsk Maritimt Kompetansesenter. Dagen blir todelt der første del arrangeres som et prosjektverksted hvor vi setter fokus på hvordan utvikle prosjektideer og strukturere et godt FoU-prosjekt. Del 2 blir en sesjon der vi orienterer om nye muligheter i virkemiddelapparatet.
 
09:30 - 09:40 Velkommen og innledning

Arthur Almestad og Lars André Dahle, Forskningsrådet, regionansvarlige i Møre og Romsdal og Trøndelag

 
09:40 - 12:30 Idéutvikling – Hvordan utvikle og kommunisere en idé for et innovasjonsprosjekt?

Vi bruker verktøyet "Prosjektkanvas"

 
Prosjektutvikling: Hvordan beskrive og strukturere et godt FoU-prosjekt?

Vi bruker verktøyet "Prosjektverksted"

 
12:30- 13:00 LUNSJ
 
13:00 - 14:15 Nytt og nyttig fra virkemiddelapparatet

 Nye og M&R-relevante utlysninger fra Forskningsrådet og Horisont 2020

 Relevante virkemidler i Innovasjon Norge

 Muligheter for forprosjekt og kvalifiseringsstøtte i VRI og regionalt forskningsfond Midt-Norge

Innlegg av: Linn Kristin Akslen-Hoel, H2020-koordinator, Arthur Almestad, Forskningsrådet, Kurt Tore Thomassen , Innovasjon Norge og Øyvind Herse (VRI)

 
14:15 – 14:30 Avslutning
 

 

MAROFF

Inntil 75 millioner til maritim sektor - Innovasjonsprosjekter i næringslivet
Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2017 og varer i inntil fire år. Utlysningen omfatter alle temaer i programplanen bortsett fra havbruk der det er en egen fellesutlysning i regi av HAVBRUK, og fiskefartøyer og marintekniske aspekter ved fiskeredskaper hvor det er en egen fellesutlysning i regi av BIONÆ

 

NY UTLYSNING I MAROFF. LES MER HER!
         
 
 
 
 
Bookmark and Share