Ny analyserapport


 
 
I forbindelse med arbeidet med Maritim 21-strategien har det blitt utarbeidet en ny analyserapport om maritim næring i det 21. århundre.

Enormt potensial for ny maritim virksomhet

Potensialet i havrommet er enormt, viser en fersk analyserapport. Den har sett på drivkrefter for alle havnæringene samt deres påvirkning på den maritime næringen i Norge.

 

GCE Blue Maritime og en rekke bedrifter fra den maritime klyngen på Møre er involvert i arbeidet med Maritim 21-strategien. Det er regjeringen som har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor. Maritim21 skal ha et bredt perspektiv i forhold til andre havbaserte næringer, og strategien skal identifisere synergier med disse næringene. Sluttrapporten skal overleveres 1. november 2016.
 
Menon har, sammen med Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK), laget analyserapporten "Maritim næring i det 21. århundret – prognoser, trender og drivkrefter" på oppdrag fra Forskningsrådet. Analyserapporten identifiserer og presenterer syv viktige drivkrefter, og beskriver hvordan disse kan tenkes å påvirke den maritime næringen de neste tiårene.
 
Havromsnæringene Drivere for maritim næring fremover
Muliggjørende teknologier:
- IKT
- Avanserte produksjonsprosesser
- Bio- og nanoteknologi
Oljepris
Rammebetingelser
Klimaendringer og miljø
Økt spes. og global kompetanseflyt
Sikkerhet
Utvikl. verdensøkonomi og demografi
 
Les mer om arbeidet med Maritim 21 på www.forskningsradet.no
 
Last ned analyserapporten her!
 
 
 
 
Bookmark and Share