ECOWindS


 
 
Innovasjonsselskapet Ålesund Kunnskapspark og GCE Blue Maritime har sammen med Høgskolen i Ålesund blitt parter i et prestisjetungt EU-prosjekt som skal samle kunnskap om installasjon, drift og vedlikehold av offshore vindturbiner.
Link til hjemmeside: www.ecowinds.eu/project
 
ECOwindS
EU har bevilget 1,9 millioner euro til et treårig prosjekt kalt ECOWindS. Totalbudsjettet er på rundt 3 millioner euro. Prosjektet er et samarbeid mellom havvindmølle-klynger i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Norge. Målet er å halvere drifts- og vedlikeholdskostnader for vindmølleparker til havs. Styringsgruppen i prosjektet hadde nylig sitt første møte i Danmark.
 
 

- Etter at NCE Maritime vant den prestisjetunge europeiske NGP Cluster Award i 2011 har en rekke klyngeorganisasjoner i Europa fått øynene opp for den verdensledende maritime klyngen på Møre, sier adm. dir., Per Erik Dalen i Ålesund Kunnskapspark. Dette gjør nå at vi blir invitert inn i spennende forskningsprosjekter som vil skaffe oss verdifull kunnskap som kan komme den maritime industrien til nytte.

 
 
«HotSpot» for havvindmøller

Landene rundt Nordsjøen er i dag et globalt senter for utvikling av offshore vindprosjekter. Nordsjøen var der de første, store offshore vindkraftprosjektene tok form og hvor produsenter, leverandører og konsulenter har samlet sine erfaringer. Nordsjøen har blitt «hotspot» i verden for offshore vindteknologi, og et rekordhøyt antall nye prosjekter er under utarbeidelse. Dette er bakgrunnen for at det nå har blitt tatt initiativ til å etablere et tverrnasjonalt utviklingsprosjekt med fokus på hvordan det best kan forskes på offshore vind og utvikle metoder for installasjon, drift og vedlikehold av offshore vindturbiner. Målet er å kjøre ned kostnadene knyttet til drift av offshore vindparker og gi billigere strøm for forbrukerne. "

 
- Dette er en unik mulighet for forskningsmiljøet ved Høgskolen i Ålesund og den maritime industrien til å ta del i et sterkt voksende marked for offshore vind i Europa, sier Per Erik Dalen.
 
 
Simulering

Den største utfordringen ved etablering av offshore vindturbiner er at de er vanskeligere å installere og vedlikeholde enn landbaserte turbiner. Dette er kostnadsdrivende og en årsak til at denne energiproduksjonen ikke er konkurransedyktig med dagens priser. Dette håper en å finne svarene på ved å samle alle forskningsresultater og simulere mulige løsninger i simulatormiljøet ved Høgskolen i Ålesund

 
 
Prosjektet er organisert innenfor sju arbeidspakker.

1. Organisering og administrasjon

2. Gjennomføre analyser av de aktuelle klyngenes styrker og svakheter.

3. Kartlegge ideer og utfordringer.

4. Beskrive mulige veier til nye løsninger på tvers av klyngene.

5. Analysere og demonstrere utdannelse og simulatortrening som middel for å redusere kostnad.

(norsk ansvar)

6. Katalog med mange forskningsideer samt en prioritert liste som også angir finansieringsmuligheter.

7. Kommunikasjon av fremdrift og resultater.

 

 
 
Prosjektet vil ha et styremøte i Ålesund i forbindelse med InnoTown i 2013. På denne måten ønsker de norske partnerne å vise klyngene fra Danmark, Tyskland og Storbritannia den maritime klyngen på Møre og hvordan denne regionen arbeider med innovasjon. Norske styremedlemmer i ECOwindS er dekan Hans Petter Hildre fra Høgskolen i Ålesund og adm. dir., Per Erik Dalen i Ålesund Kunnskapspark og NCE Maritime.
 
Kontakt:
 
Per Erik Dalen
0047 92060370
 
 
 
 
Bookmark and Share