Rekruttering av talenter til maritim næring


 
 
Den maritime klyngen på Møre er verdensledende innen avanserte marine operasjoner. Mer enn 220 bedrifter skaper fremtidens blå maritime løsninger for den globale offshoreindustrien.
Å være globalt ledende innen en næring i stor utvikling krever høyt kvalifiserte mennesker med ambisjoner og spisskompetanse innen en rekke fagområer. Dette er en felles utfordring for hele næringen.
 
OCEAN INDUSTRY TALENTS
Bedriftene går nå sammen i en felles innsats for langsiktig rekruttering av ungdom til maritime yrker til sjø og land. Gjennom prosjektet Ocean Industry Talents går aktørne i maritim næring sammen om at systematisk, forpliktende og langsiktig arbeid for rekruttering. Prosjektet skal gi ungdom i Møre og Romsdal aktuell kunnskap om utdannings- og yrkesmuligheter i maritim næring. Målet er å bidra til økt rekruttering.
 
Prioriterte tiltak:
*     Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.
       Undervisningsprogram innen entreprenørskap for hele utdanningsløpet. www.ue.no
 
*     Ocean Talent Camp Møre
       Fylkes største maritime samling for bedrifter og elever. Arrangeres på Campus Ålesund. www.oceantalentcamp.no
 
*     Karrieredager
       Regionale tiltak rettet mot 10. klassinger
 
*     Rådgiver- og faglærersamling
       Regional samling av rådgivere og faglærere fra ungdomsskole og videregående skole for å heve kunnskapsnivået om maritim næring
 
*     Andre prioriterte tiltak:
       Forskerfabrikken www.forskerfabrikken.no
       Teknologi- og ingeniørkurs
       Ocean Space Race www.oceanspacerace.no
       Lektor2-ordningen
       Rektormøtet 
 
Ta kontakt med:
GCE Blue Maritime: frank.emblem@ncemaritime.no - 0047 98855952
Mafoss: jan@mafoss.no - 0047 92467700
Maritimt Forum Nordvest: arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no - 0047 90521065
 
Last ned brosjyre: Ocean Industry Talents
 
 
 
 
 
Bookmark and Share